MAĞAZAMIZIN YENİ KOLEKSİYONU

close

 Neta Nakış Tekstil ve Makine San. Tic. A.Ş.

Sosyal Uygunluk ve Sürdürülebilirlik Politikası & Taahhütnamesi


Neta Nakış Tekstil ve Makine San. Tic. A. Ş. olarak; Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz, işletmemiz bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikası’nın şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika, çalışanların kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri ortamını oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza eğitimler veya iletişim kanalları aracılığı (pano, internet sitesi, mail grubu vb.) ile duyurulur, tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir. Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir yaptırım veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan öneri, dilek ve şikayet kutuları kullanılır. Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikayet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir ve bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir. İyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılır. Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki bileşenleri kapsar:

 • İşe Alım, Çocuk İşçiliğini Engelleme ve Genç Çalışanlar
 • İş İlişkisinin Sonlandırılması
 • Zorla Çalıştırmanın Önlenmesi
 • Baskı Taciz ve Kötü Muamelenin Engellenmesi
 • Ayrımcılık
 • Çalışma Saatleri
 • Ödemeler ve Yasal Haklar:
 • Disiplin Uygulamaları ve Firma Kuralları
 • Birleşme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme
 • Çalışan ve Yönetim İletişimi, Çalışanların Geri Dönümlerinin Alınması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Yabancı İşçiler , Göçmen Çalışanlar
 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Fason Kullanımı
 • Ev İşçiliği Kullanımı
 • Çalışan Bilincinin Arttırılması
 • Çevresel Gereklilikler
 • Kişisel Verilerin Korunması
 • Rüşvet ve Yolsuzluğun Engellenmesi

Sosyal Uygunluk Politikası belgesinde yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulamaya aktarılır ve uygulamaların düzeyi ilgili birimlerce denetlenir. İşletmemizin sosyal sorumluluk uygulamalarında göstereceği başarıyı, şirket performansımızın değerlenmesinde önemli bir kıstas olarak dikkate alırız. Bu politika belgesi, Neta Nakış Tekstil ve Makine San.Tic.A.Ş.’nin daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımızla, tüm paydaşlarımızla ve tüm iş ortaklarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.
 
 

Top